Orzeł Bielik

blog społecznościowy

Edukacja

Dlaczego warto studiować zarządzanie

Dlaczego warto studiować zarządzanie

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych wśród młodych ludzi już od naprawdę wielu lat. Na naukę w tym przypadku decyduje się często nie tylko młodzież po maturze szukająca swojej życiowej ścieżki, ale również osoby już pracujące zawodowo od dłuższego czasu, chcące poprawić swoje kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy. To interdyscyplinarny kierunek, pozwalający na zdobycie praktycznej wiedzy, niezwykle potrzebnej w wielu branżach.

Studia zarządzanie – wiedza i poszerzanie możliwości zawodowych

Program nauczania na kierunku zarządzanie obejmuje zarówno przedmioty kierunkowe, jak i ogólne. Zagłębiając się w ofertę WSZiP można w planie zajęć zauważyć zarówno matematykę, statystykę i ekonometrię (czyli przedmioty poprawiające umiejętności analityczne), jak i przedmioty takie jak prawi cywilne, prawo gospodarcze, mikroekonomia czy makroekonomia.

Oczywiście na studiach z zarządzania nie może zabraknąć najważniejszego, czyli przedmiotów kierunkowych. Tu najważniejsze jest przede wszystkim zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, public relations, zarządzanie strategiczne, prognozowanie czy symulacje. Są to bardzo ważne przedmioty przede wszystkim dla osób, które swoją późniejszą ścieżkę zawodową będą wiązały głównie z promowaniem firmy czy zarządzaniem zespołem. Studia z zarządzania to bardzo dobre przygotowanie na każdej płaszczyźnie do prowadzenia własnego biznesu.

Studia zarządzanie, a praca na kierowniczym stanowisku

Zarządzanie to kierunek studiów, który poprzez przekazywaną studentom wiedzę oraz umiejętności pozwala na ich bardzo dobre przygotowanie do kierowania zespołem ludzi, co daje więcej możliwości podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach tym bardziej, że zarówno wiedza, jak i umiejętności są w tym przypadku udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych.

W przypadku zarządzania, studia pierwszego stopnia to najczęściej wiedza bardzo ogólna, nieukierunkowana na konkretną branżę czy przygotowująca do podjęcia zatrudnienia na wybranym stanowisku. Specjalizacja wybierana jest dopiero na studiach II stopnia. W przypadku zarządzania specjalizacji jest naprawdę wiele, co daje duże możliwości zaplanowania i wyboru dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Ze względu na to, że jest tam prezentowana bardziej konkretna i specjalistyczna wiedza, warto zastanowić się bardzo dokładnie nad wyborem odpowiedniej specjalizacji. To będzie miało bezpośredni wpływ na dalszą zawodową karierę studenta po zakończeniu studiów II stopnia z wybranej specjalizacji z zarządzania.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *